טופס 867

בישראל, הבנקים או חברי הבורסה מנכים מס במקור מהכנסות משוק ההון, כגון רווחי הון, דיבידנדים וריבית. המס שנוכה מועבר לרשות המסים בשמו של המחזיק בניירות ערך.

טופס 867 הוא אישור שנתי המפרט את כל ההכנסות וההפסדים משוק ההון של המחזיק בניירות ערך, ואת המס שנוכה מהן. האישור ניתן להפיק מהבנק או מחבר הבורסה שבהם מתנהל החשבון.

טופס 867 כולל את הפרטים הבאים:

 • שם המחזיק בניירות ערך
 • מספר תעודת זהות או מספר עוסק מורשה
 • מספר החשבון
 • סוג ההכנסה
 • סכום ההכנסה
 • המס שנוכה

טופס 867 נועד לסייע למחזיקי בניירות ערך לעמוד בהתחייבויותיהם החוקיות כלפי רשות המסים. האישור מהווה חלק מהדוח השנתי לרשות המסים, והוא יכול להיות שימושי גם לצורך בדיקת זכאות להחזר מס. יחד עם זאת, ישנו טופס החזר מס 135 המהווה דו"ח מקוצר.

איך לבדוק זכאות להחזר מס על טופס 867?

כדי לבדוק זכאות להחזר מס על טופס 867, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. להפיק את טופס 867 מהבנק או מחבר הבורסה שבהם מתנהל החשבון.
 2. לבדוק את סכום ההכנסות וההפסדים המשוקלל מהשוק ההון.
 3. להגיש דוח שנתי לרשות המסים.
 4. לבדוק את חישוב המס עבור ההכנסות משוק ההון.

אם לאחר ביצוע השלבים הללו, מתברר כי סכום המס שנוכה מהכנסות משוק ההון גבוה יותר מהסכום המגיע לחייב, אז האדם זכאי להחזר מס.

איך להשיג טופס 867?

ניתן להשיג הטופס מהבנק או מחבר הבורסה שבהם מתנהל החשבון.

להלן הדרכים להשיג טופס 867:

 • דרך האינטרנט: ברוב הבנקים וחברי הבורסה ניתן להפיק טופס 867 באופן מקוון. על מנת לעשות זאת, יש להיכנס לאתר האינטרנט של הבנק או חבר הבורסה, להתחבר לחשבון האישי ולבצע את השלבים המתאימים.
 • דרך הטלפון: ניתן להזמין טופס 867 בטלפון משירות הלקוחות של הבנק או חבר הבורסה.
 • דרך הסניף: ניתן לקבל טופס 867 בסניף הבנק או חבר הבורסה.

להלן הליכים מפורטים להפקת טופס 867 דרך האינטרנט:

 1. היכנס לאתר האינטרנט של הבנק או חבר הבורסה.
 2. בחר באפשרות "אישורים" או "מס".
 3. בחר באפשרות "טופס 867".
 4. הזן את הפרטים האישיים שלך, כגון מספר תעודת זהות, מספר חשבון ושם חשבון.
 5. הקש על "הפק טופס".

טופס 867 יישלח אליך בדוא"ל או דרך הדואר.

למי מגישים טופס 867?

הטופס נועד לסייע למחזיקי בניירות ערך לעמוד בהתחייבויותיהם החוקיות כלפי רשות המסים. האישור מהווה חלק מהדוח השנתי לרשות המסים, והוא יכול להיות שימושי גם לצורך בדיקת זכאות להחזר מס.

על פי הוראות מס הכנסה, טופס 867 יש להגיש לרשות המסים עם הדוח השנתי. הדוח השנתי מגישים בדרך כלל עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס.

הדוח השנתי ניתן להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים, או באופן ידני בסניף רשות המסים.

להלן הגורמים להם יש להגיש את הטופס:

 • בעלי חשבונות בשוק ההון: כל מי שיש לו חשבון בשוק ההון, כגון חשבון בנק, חשבון ניירות ערך או קופות גמל להשקעה, חייב להגיש את הטופס.
 • עצמאים: עצמאים המחזיקים בחשבון בשוק ההון חייבים להגיש טופס, גם אם הם לא מחויבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 • עסקים: עסקים המחזיקים בחשבון בשוק ההון חייבים להגיש את הטופס, גם אם הם לא מחויבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

חשוב לציין כי אי הגשה עלולה לגרור קנסות מצד רשות המסים.

מתי מקבלים טופס 867?

ניתן להפיק את הטופס מהבנק או מחבר הבורסה שבהם מתנהל החשבון. בדרך כלל, הטופס מופץ לבעלי חשבונות בשוק ההון החל מחודש מרץ שלאחר שנת המס.

לוח זמנים מתואר של קבלת הטופס:

 • חודש דצמבר של שנת המס: הבנקים וחברי הבורסה עורכים את חישובי המס עבור ההכנסות משוק ההון של הלקוחות.
 • חודש ינואר של שנת המס הבאה: הבנקים וחברי הבורסה שולחים את הטופס ללקוחות.
 • חודש מרץ של שנת המס הבאה: ניתן להפיק מהבנק או מחבר הבורסה.

חשוב לציין כי תאריכי ההפצה המדויקת של הטופס עשויים להשתנות בהתאם לבנק או לחבר הבורסה. מומלץ לוודא את תאריך ההפצה עם הבנק או חבר הבורסה.

איך להוציא אישור ניכוי מס?

ניכוי מס במקור הוא הליך שבו גורם המקבל תשלום מאדם אחר (המוכר או המקבל) מנכה ממנו מס הכנסה ומעביר אותו לרשות המסים. ניכוי מס במקור נועד להבטיח כי המדינה תקבל את המס המגיע לה מכל הכנסות, גם כאשר האדם המקבל את ההכנסה אינו מדווח עליה לרשות המסים.

ניכוי מס במקור חל על מגוון רחב של הכנסות, כולל:

 • שכר
 • דמי עבודה
 • דיבידנדים
 • רווחי הון
 • ריבית
 • הכנסות משכירות
 • הכנסות מביטוח
 • הכנסות מקצבאות

השיעורים של ניכוי מס במקור משתנים בהתאם לסוג ההכנסה. לדוגמה, שיעור ניכוי מס במקור משכר הוא 30%, ואילו שיעור ניכוי מס במקור מדמי שכירות הוא 25%.

ניכוי מס במקור הוא הליך אוטומטי. הגורם המקבל את התשלום אחראי לניכוי המס ולהעברתו לרשות המסים.

דוגמאות לניכוי מס במקור:

 • מעסיק מנכה מס במקור משכר העובדים שלו.
 • בנק מנכה מס במקור מדיבידנדים שמשלמת חברה לבעלי המניות שלה.
 • חבר בנייה מנכה מס במקור מדמי שכירות שמשלמים שוכרים לבעלי הדירות.

ניכוי מס במקור הוא כלי חשוב של רשות המסים להבטחת גביית המס המגיע לה. ניכוי מס במקור מקל על המדינה לאסוף מסים, גם מאנשים שאינם מדווחים על הכנסותיהם לרשות המסים.

כדי להוציא אישור ניכוי מס, יש לפנות לגורם ששילם לך את ההכנסה. הגורם ששילם לך את ההכנסה ינפיק לך אישור ניכוי מס תוך 30 יום ממועד התשלום.

הדרכים להוציא אישור ניכוי מס:

 • דרך האינטרנט: ברוב הגופים ניתן להנפיק אישור ניכוי מס באופן מקוון. על מנת לעשות זאת, יש להיכנס לאתר האינטרנט של הגוף, להתחבר לחשבון האישי ולבצע את השלבים המתאימים.
 • דרך הטלפון: ניתן להזמין אישור ניכוי מס בטלפון משירות הלקוחות של הגוף.
 • דרך הסניף: ניתן לקבל אישור ניכוי מס בסניף של הגוף.

טופס אישור ניכוי מס במקור

טופס 857 הוא אישור על ניכוי מס במקור מתשלומים החייבים בניכוי מס במקור.

מה זה ניכוי מס במקור?

זוהי אחת מהדרכים לגביית מס הכנסה בישראל מעסקים ומעצמאים. את המס מנכים מתוך התשלומים שלקוחות העסק משלמים.

מי צריך להגיש טופס 857?

 • משלמים: כל מי שמחויב בניכוי מס במקור חייב להגיש טופס 857 למי שנוכה ממנו מס.
 • מקבלים: כל מי שנוכה ממנו מס במקור זכאי לקבל טופס 857 מהמשלם.

מתי צריך להגיש טופס 857?

 • משלמים: עד סוף פברואר של השנה שלאחר שנת המס.
 • מקבלים: אין מועד אחרון ספציפי, אך מומלץ לשמור את הטופס לצורך דיווח שנתי לרשויות המס.

איפה ניתן למצוא את טופס 857?

איך מוצאים טופס 867?

אפשרויות להפקת טופס 867:

1. אתר הבנק:

 • רוב הבנקים מאפשרים הפקת אישור 867 באופן מקוון דרך אתר הבנק.
 • התחברו לאתר הבנק באמצעות שם משתמש וסיסמה.
 • אתרו את האפשרות להפקת אישורים, שם תמצאו את טופס 867.
 • בחרו את שנת המס הרצויה והפיקו את הטופס.
 • ייתכן שתצטרכו להזין קוד PIN או להזדהות באמצעות אמצעי אבטחה נוסף.

2. אפליקציית הבנק:

 • חלק מהבנקים מציעים אפשרות להפיק אישור 867 דרך אפליקציית הבנק.
 • הורידו את אפליקציית הבנק לטלפון החכם.
 • התחברו לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמה.
 • אתרו את האפשרות להפקת אישורים, שם תמצאו את טופס 867.
 • בחרו את שנת המס הרצויה והפיקו את הטופס.

3. פנייה לסניף הבנק:

 • ניתן לפנות לסניף הבנק בו מתנהל חשבונכם ולבקש אישור 867.
 • ייתכן שתצטרכו להציג תעודת זהות.
 • ייתכן שתצטרכו לחכות זמן מה עד לקבלת הטופס.
שתפו:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
טופס 867

לבדיקה חינם של התיק הביטוחי

רוצים שיועץ פנסיוני יבדוק עבורכם את התיק הביטוחי ללא עלות וללא התחייבות, השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

בואו להתעדכן בכל מה שחדש בעולם הביטוח והפיננסים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו הראשונים לדעת על כל מה שחדש
מאמרים ומידע נוסף שכדאי לקרוא
הלוואה לעוסק פטור
מאמרים

הלוואה לעוסק פטור

הלוואה לעוסק פטור: הזדמנות או מלכודת? עולם העסקים קטן ומלא אתגרים, במיוחד עבור עוסקים פטורים. ניהול תזרים מזומנים יעיל הוא קריטי להצלחה, אך לעיתים קרובות

קראו עוד »
הלוואה לסגירת מינוס
מאמרים

הלוואה לסגירת מינוס

הלוואה לסגירת מינוס: כדור שלג או גלגל הצלה? המינוס: מפלצת אדומה רובצת על חשבון הבנק, מעיקה, מלחיצה, גורמת לנו להרגיש לא בנוח. תחושת חוסר האונים

קראו עוד »
מימון לאופנוע
מאמרים

מימון לאופנוע

מימון לאופנוע – הגשמת חלום על שני גלגלים שוק האופנועים בישראל פורח בשנים האחרונות. נתוני הלמ"ס מראים כי מספר האופנועים בכבישים גדל משמעותית, עם עלייה

קראו עוד »
הלוואה למוגבל באמצעים
מאמרים

הלוואה למוגבל באמצעים

הלוואה למוגבל באמצעים: בין פתרון זמני לתסבוכת ארוכת טווח הדברים הכי חשובים וקריטיים שאתם צריכים לקחת בחשבון כאשר אתם בוחנים אפשרות של הלוואה חוץ בנקאית.

קראו עוד »
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
השאירו פרטים

השאירו פרטים

השאירו פרטים ונציג מטעמנו יצור אתכם קשר