איך מקבלים מענק עבודה ?

איך מקבלים מענק עבודה ?

כדי לקבל מענק עבודה, יש לעמוד בתנאי הזכאות הבאים:

 • להיות בן 23 ומעלה, או בן 55 ומעלה גם ללא ילדים.
 • להיות בעל הכנסה מעבודה, מעסק או מעסקה שבוצעה במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
 • אם יש ילדים, ההכנסה הממוצעת החודשית של המבקש ושל בן זוגו לא תעלה על 5,000 ש"ח לחודש.

אם אתם עומדים בתנאי הזכאות, תוכלו להגיש בקשה למענק עבודה באתר רשות המסים. בקשה למענק עבודה לשנת 2022 ניתן להגיש עד לתאריך 31.12.24.

איך מקבלים מענק עבודה – צעדים להגשת בקשה למענק עבודה:

 1. היכנסו לאתר רשות המסים.
 2. לחצו על "שירותים".
 3. בחרו בשירות "הגשת בקשה למענק עבודה".
 4. מלאו את הפרטים האישיים שלכם.
 5. מלאו את הפרטים על ההכנסות שלכם.
 6. העלו את המסמכים הדרושים.
 7. שלחו את הבקשה.

איך מקבלים מענק עבודה – המסמכים הדרושים להגשת בקשה למענק עבודה הם:

 • תלושי שכר של שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
 • אישור על הכנסות מעסק או מעסקה.
 • תעודת זהות.
 • אם יש ילדים, תעודת זהות של כל ילד.

לאחר הגשת הבקשה, רשות המסים תבדוק את הזכאות שלכם למענק. אם תהיו זכאים, המענק ישולם לכם ב-4 תשלומים שווים.

מהו מענק עבודה ? 

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת לשכירים ולעצמאים מגיל 21 ומעלה, שיש להם ילדים או שגילם 55 ומעלה ללא ילדים ושהכנסתם תואמת את הקריטריונים הקובעים בחוק.

מענק העבודה נועד לצמצם פערים חברתיים ולתמוך בשכבות החלשות. הוא מוענק לעובדים בעלי הכנסה נמוכה, כדי לסייע להם לשפר את רמת החיים שלהם.

סכומי המענק לשנת 2023 הם:

 • עובד שכיר עם ילדים: 4,000 ש"ח לשנה.
 • עובד שכיר ללא ילדים: 2,000 ש"ח לשנה.
 • עובד עצמאי עם ילדים: 8,000 ש"ח לשנה.
 • עובד עצמאי ללא ילדים: 4,000 ש"ח לשנה.

חשוב לציין כי סכומי המענק כוללים תוספת של 40% לשנת 2022.

הגשת בקשה למענק עבודה מתבצעת באופן מקוון באתר רשות המסים. בקשה למענק עבודה לשנת 2022 ניתן להגיש עד לתאריך 31.12.24.

מתי אפשר לבקש מענק עבודה?

ניתן להגיש בקשה למענק עבודה עד לתאריך 31 בדצמבר של שנת המס שלגביה מתקבל המענק. לדוגמה, ניתן להגיש בקשה למענק עבודה עבור שנת 2022 עד לתאריך 31 בדצמבר 2024.

חשוב לציין כי ניתן להגיש בקשה למענק עבודה גם לאחר המועד האחרון, אך במקרה זה הטיפול בבקשה ייעשה בהתאם לתקנות רשות המסים.

אם אתם מעוניינים להגיש בקשה למענק עבודה, מומלץ להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי, כדי להבטיח קבלת המענק במועד.

מענק עבודה החזר מס

מענק עבודה אינו החזר מס, אלא תוספת הכנסה המשולמת לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסה נמוכה. המענק מוענק על ידי המדינה, במטרה לצמצם פערים חברתיים ולתמוך בשכבות החלשות.

החזר מס, לעומת זאת, הוא תשלום שמשולם על ידי רשות המסים לאדם ששילם מס ביתר במהלך השנה. החזר מס יכול להינתן במספר מקרים, כגון:

 • ניכוי מס במקור גבוה מדי.
 • הוצאות מוכרות שלא הוכרזו במהלך השנה.
 • תרומות לצדקה.

החזר מס מחושב על פי ההכנסה של האדם וההוצאות המוכרות שלו. החזר המס מחושב באופן אוטומטי על ידי רשות המסים, והוא משולם לאדם באמצעות העברה בנקאית.

מענק עבודה אינו מחושב על פי ההכנסה של האדם או ההוצאות המוכרות שלו. המענק מוענק לעובדים בעלי הכנסה נמוכה, ללא קשר להכנסתם או להוצאותיהם.

ההבדל העיקרי בין מענק עבודה להחזר מס הוא שבמענק עבודה לא נדרש להוכיח כי שילמת מס ביתר. המענק מוענק על פי קריטריונים קבועים מראש, ללא קשר להכנסתך או להוצאותיך.

מענק עבודה – החזר מס שלילי 

מס הכנסה שלילי הוא תוכנית ממשלתית שמטרתה לעודד השתתפות בשוק העבודה על ידי עובדים בעלי הכנסה נמוכה. התוכנית פועלת על ידי מתן מענק כספי לעובדים שאינם מרוויחים מספיק כדי לשלם מס.

המטרה של מס הכנסה שלילי היא לאפשר לעובדים בעלי הכנסה נמוכה לשפר את רמת חייהם ולצאת מהעוני. המענק מספק לעובדים הכנסה נוספת, אשר יכולה לשמש לשיפור המצב הסוציו-אקונומי שלהם.

החזר מס הכנסה שלילי נחשב לתוכנית יעילה במיוחד לצמצום העוני. מחקרים הראו כי המענק מסייע לעובדים בעלי הכנסה נמוכה לשפר את רמת חייהם, להגדיל את ההשתתפות שלהם בשוק העבודה ולצמצם את הסיכון לחזרה לעוני.

זכאות למענק עבודה

מענק עבודה, הידוע גם כ"מס הכנסה שלילי", הוא תשלום שנתי שניתן על ידי רשות המסים בישראל לעובדים ששכרם נמוך. גובה המענק נקבע לפי הכנסתם של העובד ובן/בת הזוג, גילם ומספר הילדים שלהם.

מי זכאי למענק עבודה?

 • שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה בשנת המס.
 • עצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס והגישו דו"ח שנתי.
 • תושבי ישראל לפי פקודת מס הכנסה.

תנאים נוספים:

 • גיל 21 ומעלה (למעט הורים לילדים).
 • הכנסה שנתית מינימלית (נכון לשנת 2024):
  • 60,000 ש"ח ליחיד.
  • 120,000 ש"ח לזוג.
  • 18,000 ש"ח נוספים לכל ילד.

כיצד מגישים בקשה למענק עבודה?

מועד הגשת הבקשה:

 • עד 31 בדצמבר של השנה שלאחר שנת המס שבגינה מוגשת הבקשה.

מי לא זכאי למענק עבודה?

בנוסף לאלו שלא עומדים בתנאי הזכאות הבסיסיים (גיל, הכנסה, תושבות), קיימים מספר מקרים בהם אדם לא יהיה זכאי למענק עבודה:

1. בעלי דירת מגורים שיש להם מעל 50% מזכות במקרקעין נוספים:

 • דירה נוספת.
 • מגרש.
 • חנות.
 • וכדומה.

2. שכירים שקיבלו שכר ממעסיק שהוא קרוב משפחה:

 • בן זוג.
 • אח.
 • אחות.
 • הורה.
 • סב.
 • צאצא.
 • צאצאי בן הזוג.
 • ובני הזוג של כל אחד מאלה.

3. חיילים בשירות סדיר.

4. אסירים.

5. אנשים הנמצאים במעצר.

6. אנשים שמקבלים קצבה מהביטוח הלאומי בגין נכות מלאה.

7. אנשים שמקבלים קצבת זקנה.

8. אנשים שמקבלים פנסיה מוקדמת.

9. אנשים שמקבלים גמלת סיעוד.

10. אנשים שמקבלים קצבת שארים.

11. אנשים שמקבלים דמי אבטלה.

12. אנשים שמקבלים הכנסה חודשית קבועה אחרת (לדוגמה, דמי שכירות).

חשוב לציין:

 • ייתכנו מקרים חריגים בהם אדם שאינו עומד באחד מהתנאים הנ"ל יהיה זכאי למענק עבודה.

בדיקת זכאות למענק עבודה

ישנן מספר דרכים לבדוק את זכאותך למענק עבודה:

1. באמצעות אתר רשות המסים:

 • היכנסו לאתר רשות המסים: https://www.gov.il/he.
 • בחרו ב"שירותים מקוונים".
 • בחרו ב"מס הכנסה".
 • בחרו ב"מענק עבודה".
 • לחצו על "בדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה".
 • מלאו את הפרטים האישיים שלכם.
 • לחצו על "בדוק".

2. באמצעות אפליקציית "רשות המסים":

 • הורידו את אפליקציית "רשות המסים" לטלפון החכם שלכם.
 • פתחו את האפליקציה.
 • בחרו ב"מענק עבודה".
 • לחצו על "בדיקת זכאות".
 • מלאו את הפרטים האישיים שלכם.
 • לחצו על "בדוק".

3. באמצעות פקיד שומה:

 • צרו קשר עם פקיד שומה באזורכם.
 • קבעו פגישה.
 • הביאו איתכם את כל המסמכים הרלוונטיים.
 • פקיד השומה יבדוק את זכאותכם למענק עבודה.

4. באמצעות תוכנות ייעודיות:

 • קיימות מספר תוכנות ייעודיות המאפשרות לבדוק זכאות למענק עבודה.
 • תוכנות אלו בדרך כלל בתשלום.
 • חשוב לוודא שהתוכנה אמינה ומעודכנת.

טיפים:

 • מומלץ לבדוק את זכאותכם למענק עבודה מדי שנה.
 • ייתכן שתזדקקו להגיש מסמכים נוספים לצורך הוכחת זכאותכם.
 • אם אינכם בטוחים אם אתם זכאים למענק עבודה, מומלץ לפנות לפקיד שומה או למוקד רשות המסים.

מס הכנסה מענק עבודה

מענק עבודה (ידוע גם כ"מס הכנסה שלילי") הוא תשלום שנתי שניתן על ידי רשות המסים בישראל לעובדים ששכרם נמוך. גובה המענק נקבע לפי הכנסתם של העובד ובן/בת הזוג, גילם ומספר הילדים שלהם.

מטרת מענק עבודה:

 • לתמרץ עובדים להשתלב בשוק העבודה.
 • להגדיל את הכנסתם הפנויה של עובדים ברמות שכר נמוכות.
 • לצמצם פערים כלכליים.

מי זכאי למענק עבודה?

 • שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה בשנת המס.
 • עצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס והגישו דו"ח שנתי.
 • תושבי ישראל לפי פקודת מס הכנסה.

תנאים נוספים:

 • גיל 21 ומעלה (למעט הורים לילדים).
 • הכנסה שנתית מינימלית (נכון לשנת 2024):
  • 60,000 ש"ח ליחיד.
  • 120,000 ש"ח לזוג.
  • 18,000 ש"ח נוספים לכל ילד.

רשות המיסים מענק עבודה

מענק עבודה, הידוע גם כמס הכנסה שלילי, הוא תשלום חודשי מטעם רשות המיסים המוענק לשכירים ולעצמאים העומדים בתנאים מסוימים. מטרת המענק היא להגדיל את הכנסתם של עובדים בשכר נמוך ולעודד השתתפות בשוק העבודה.

סכומי המענק:

 • מקסימלי: 13,104 ש"ח לשנה (כולל תוספת של 40% לשנת 2022).
 • מינימלי: 2,088 ש"ח לשנה.
 • השפעת גובה ההכנסה: סכום המענק קטן ככל שההכנסה גבוהה יותר.

טבלת השוואה:

שנהתנאי זכאותסכום מענק מקסימלי
202221 ומעלה (ללא ילדים) או 55 ומעלה (עם או בלי ילדים)9,360 ש"ח
202321 ומעלה (ללא ילדים) או 55 ומעלה (עם או בלי ילדים)13,104 ש"ח

המלצות:

 • בדקו זכאות: השתמשו במחשבון באתר מענק עבודה רשות המיסים כדי לבדוק אם אתם זכאים למענק.
 • הגשת בקשה: הגשת בקשה פשוטה יחסית, ניתן לעשות זאת באופן מקוון.
 • כדאיות: ייתכן שתצטרכו לשלם דמי ביטוח לאומי בריאות בגין המענק.
שתפו:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
איך מקבלים מענק עבודה

לבדיקה חינם של התיק הביטוחי

רוצים שיועץ פנסיוני יבדוק עבורכם את התיק הביטוחי ללא עלות וללא התחייבות, השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

בואו להתעדכן בכל מה שחדש בעולם הביטוח והפיננסים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו הראשונים לדעת על כל מה שחדש
מאמרים ומידע נוסף שכדאי לקרוא
הלוואה לעוסק פטור
מאמרים

הלוואה לעוסק פטור

הלוואה לעוסק פטור: הזדמנות או מלכודת? עולם העסקים קטן ומלא אתגרים, במיוחד עבור עוסקים פטורים. ניהול תזרים מזומנים יעיל הוא קריטי להצלחה, אך לעיתים קרובות

קראו עוד »
הלוואה לסגירת מינוס
מאמרים

הלוואה לסגירת מינוס

הלוואה לסגירת מינוס: כדור שלג או גלגל הצלה? המינוס: מפלצת אדומה רובצת על חשבון הבנק, מעיקה, מלחיצה, גורמת לנו להרגיש לא בנוח. תחושת חוסר האונים

קראו עוד »
מימון לאופנוע
מאמרים

מימון לאופנוע

מימון לאופנוע – הגשמת חלום על שני גלגלים שוק האופנועים בישראל פורח בשנים האחרונות. נתוני הלמ"ס מראים כי מספר האופנועים בכבישים גדל משמעותית, עם עלייה

קראו עוד »
הלוואה למוגבל באמצעים
מאמרים

הלוואה למוגבל באמצעים

הלוואה למוגבל באמצעים: בין פתרון זמני לתסבוכת ארוכת טווח הדברים הכי חשובים וקריטיים שאתם צריכים לקחת בחשבון כאשר אתם בוחנים אפשרות של הלוואה חוץ בנקאית.

קראו עוד »
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
השאירו פרטים

השאירו פרטים

השאירו פרטים ונציג מטעמנו יצור אתכם קשר